Kontaktinformation

Vid årsmötet den 12 april 2018 omvaldes Lars Rudmark till Gillets ålderman. Vid årsmötet valdes också styrelsen i sin helhet. Den består förutom av åldermannen av Åke Bruun, Gunilla Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Katarina Sjöström, Jan Madestam, Lillemor Harne, Kerstin Luthman och Birgitta Ulmander. Vid ett efterföljande styrelsemöte konstituerade styrelsen sig enligt nedan.  


Gillets styrelse 2018.

Ålderman                      Lars Rudmark                                 018-254941        rudmarks@hotmail.com
Vice ålderman              Birgitta Ulmander                          018-130158       birgitta@ulmander.se           
Gilleskrivare              Gunilla Lundkvist Thorell      070-2849702    gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com                
Skattmästare                Inge Lindström                               018-468550         inge.lindstrom@maxm.se
Sekreterare                    Lillemor Harne                               018-101703          lm.harne@gmail.com  
Gillevärd                        Åke Bruun                                     018-538057           akebruun@gmail.com   
Gillemor                        Katarina Sjöström                          018-4323141        ksuppsala@yahoo.se   
Bisittare                        Jan Madestam                                 070-9629282      jan@madestam.com
Bisittare                        Kerstin Luthman                             018-130422          kerstin.luthman@bredband.net         
            
Smålands Gille i Uppsala har Plusgirokonto: 321989-6 och Swishkonto: 1232549640
  
Login