Kontaktinformation

Vid årsmötet den 24 april 2019 omvaldes Lars Rudmark till Gillets ålderman. Vid årsmötet valdes också styrelsen i sin helhet. Den består förutom av åldermannen av Åke Bruun, Gunilla Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Katarina Sjöström, Jan Madestam, Lillemor Harne, Kerstin Luthman och Birgitta Ulmander. Vid ett efterföljande styrelsemöte konstituerade styrelsen sig enligt nedan.  


Gillets styrelse 2019.

ÅldermanLars Rudmark018-254941rudmarks@hotmail.com
Vice åldermanBirgitta Ulmander018-130158birgitta@ulmander.se
GilleskrivareGunilla Lundkvist Thorell070-2849702gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com
SkattmästareInge Lindström018-468550ingelindstrom48@gmail.com
Sekreterare
och arkivarie
Lillemor Harne018-101703lm.harne@gmail.com
GillevärdÅke Bruun018-538057akebruun@gmail.com
GillemorKatarina Sjöström070-3576187ksuppsala@yahoo.se
BisittareJan Madestam070-9629282jan@madestam.com
BisittareKerstin Luthman018-130422kerstin.luthman@bredband.net

Smålands Gille i Uppsala har Plusgirokonto: 321989-6 och Swishkonto: 1232549640

Login