Kontaktinformation

Vid årsmötet den 30 mars 2017 omvaldes Lars Rudmark till Gillets ålderman. Vid årsmötet valdes också styrelsen i sin helhet. Den består förutom av åldermannen av Bengt Sibbmark, Gunilla Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Katarina Sjöström, David Termén, Lillemor Harne, Kerstin Luthman och Birgitta Ulmander. Vid ett efterföljande styrelsemöte konstituerade styrelsen sig enligt nedan.  


Gillets styrelse 2016.

Ålderman                      Lars Rudmark                                 018-254941        rudmarks@hotmail.com
Vice ålderman              Bengt Sibbmark                              018-355791      bsibbmark@outlook.com           
Gilleskrivare               Gunilla Lundkvist Thorell         018-522025    gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com                
Skattmästare                Inge Lindström                               018-468550         inge.lindstrom@maxm.se
Sekreterare                    Lillemor Harne                               018-101703          lm.harne@gmail.com  
Gillevärd                        Bengt Sibbmark                              018-355791           bsibbmark@outlook.com   
Gillemor                        Katarina Sjöström                          018-4323141        ksuppsala@yahoo.se   
Arkivarie                       David Termén                                 018-322719      termendavid@gmail.com
Bisittare                        Kerstin Luthman                             018-130422          kerstin.luthman@bredband.net       
Bisittare                        Birgitta Ulmander                          018-130158        birgitta@ulmander.se   
            
Smålands Gille i Uppsala har Plusgirokonto: 321989-6 och Swishkonto: 1232549640
  
Login