Blommande hägg och betande ungdjur, då är det vår i Småland

Blommande hägg och betande ungdjur, då är det vår i Småland