Kontakt

Kontaktinformation

Vid årsmötet den 18 april 2024 omvaldes Lars Rudmark till Gillets ålderman. Vid årsmötet valdes också styrelsen i sin helhet. Den består förutom av åldermannen av Gunilla Lundkvist Thorell, Katarina Sjöström, Birgitta Ulmander, Nils Lundeheim, Håkan Nilsson, Håkan Lindgren, Birgitta Rosén och Per-Olof Arnoldsson. Vid ett efterföljande styrelsemöte konstituerade styrelsen sig enligt nedan.


Gillets styrelse 2023.

ÅldermanLars Rudmark070-3466063
Vice åldermanBirgitta Ulmander070-6654151
GilleskrivareGunilla Lundkvist Thorell070-2849702
Skattmästare och arkivarieHåkan Lindgren070-3007278
SekreterareNils Lundeheim070-3984563
GillevärdHåkan Nilsson070-4562200
GillemorKatarina Sjöström070-3576187
BisittarePer-Olof Arnoldsson070-9795231
BisittareBirgitta Rosèn 073-7558781

Smålands Gille i Uppsala har Plusgirokonto: 321989-6 och Swishkonto: 1232549640