Historia

Smålands gille i Uppsala bildas

Den 9 februari 1936 samlades ett 60-tal smålänningar i Uppsala på Smålands nation. Man beslutades enhälligt att bilda Smålands gille för att stärka kontakten med den småländska hembygden. En interimsstyrelse valdes för att utarbeta förslag till stadgar. Samlingen avslutades med sången Röde lyser stugan .. samt ett leve för hembygden.

En dryg månad senare, den 24 mars 1936, sammanträdde interimsstyrelsen. Manfastställde då namnet Smålands gille i Uppsala och antog stadgar. Enligt dessa kunde "hvarje oförvitlig man eller kvinna  som härstammar från Småland eller Öland äfvensom den som är gift med sådan person" antas som medlem. Till ålderman valdes professor Otto Lagercrantz.