Välkommen till Smålands Gille i Uppsala!

En smålänning kan flytta och lämna Småland men landskapet lämnar aldrig en smålänning.

Smålands Gille i Uppsala är en träffpunkt för oss smålänningar i förskingringen. Gillet är en naturlig mötesplats där vi kan uppleva gemenskap kring vårt landskaps speciella kultur och tradition. Hembygden med dess rika särdrag och minnen försvinner inte utan följer oss livet ut och ger oss en del av den identitet som är så viktig i dagens föränderliga samhälle.

Ett gemensamt drag för oss smålänningar är att vi älskar vårt landskap och känner stark dragningskraft till vår småländska hembygd. Samhörighetskänslan är därför speciellt utpräglad och ett möte med landsmän i förskingringen blir som att träffa anförvanter.

För oss smålänningar och ölänningar som bor i Uppsala vill Smålands Gille vara en mötesplats där vi på ett trevligt sätt kan stärka kontakterna med hembygden. Detta sker på olika och spännande sätt som genom:

-  föredrag om Småland och dess rika natur och kultur eller av någon känd smålänning
-  teaterbesök
-  litteraturcirklar
-  studiebesök

Vi möts under gemytliga och otvungna former och äter något gott tillsammans. Gillets mål är att vara till trevnad för medlemmarna och stimulera intresset för Smålands utveckling och smålänningars insatser i världen.

Gillets medlemmar härstammar således i allmänhet från Småland eller Öland eller är gift eller sammanboende med sådan. Styrelsen, som leds av en ålderman, kan dock medge att annan person blir medlem.

Du smålänning eller ölänning i Uppsala hälsas välkommen i vår gemenskap! Kontakta någon i föreningens styrelse! Årsavgiften är endast 150 kronor.

Aktuellt


Vi beslutade att ställa in vårens sista möte (utflykten till Boglösa hällristningar) på grund av för få anmälningar.
Vi har planen klar för höstens verksamhet. Se till att boka in nedanstående datum!

1.  Torsdag 13 oktober, kl 19. Landshövdingen i Jönköpings län Helena Jonsson kommer till Träffpunkten.
2.  Lördag 22 oktober kl 16.00. Då går vi på Uppsala stadsteater och ser Arsenik och gamla spetsar.
3.  Torsdag 10 november kl 19. Ölandsafton på Borgerskapets hus. Föredrag och filmvisning av radio- och TV-journalisten Sven Ekberg.
4.  Mer detaljerat program kommer i september.

Login