Kontaktinformation

Vid årsmötet den 23 mars 2022 omvaldes Lars Rudmark till Gillets ålderman. Vid årsmötet valdes också styrelsen i sin helhet. Den består förutom av åldermannen av Leif Ekerot, Gunilla Lundkvist Thorell, Kristina Simonsson, Katarina Sjöström, Jan Madestam, Lillemor Harne, Birgitta Ulmander och Nils Lundeheim. Vid ett efterföljande styrelsemöte konstituerade styrelsen sig enligt nedan.  


Gillets styrelse 2021.

ÅldermanLars Rudmark070-3466063
Vice åldermanBirgitta Ulmander070-6654151
GilleskrivareGunilla Lundkvist Thorell070-2849702
SkattmästareLillemor Harne073-5390920
Arkivarie och sekreterare
Kristina Simonsson073-3121542
GillevärdJan Madestam070-9629282
GillemorKatarina Sjöström070-3576187
BisittareLeif Ekerot072-5501193
BisittareNils Lundeheim070-3984563

Smålands Gille i Uppsala har Plusgirokonto: 321989-6 och Swishkonto: 1232549640

Login